CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quy định bảo hành tại vi tính HS

- Sản phẩm bảo hành phải có tem bảo hành gồm: Tem giấy + Tem bóng

  • Tem giấy có ghi ngày tháng rõ ràng, không được tẩy xóa
  • Tem bóng check ngày tháng bảo hành và tuần

- Nhận hàng và kiểm tra hàng nhanh, đúng lỗi đổi ngay (trong ngày)

- Trường hợp hết sản phẩm đổi bảo hành