QUADRO

 • Quadro K4200 4GD5 256bit

  Quadro K4200 4GD5 256bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K4200 4GD5 256bit

  Thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K4200

  Dung lượng: 4GB

  Ram card: DDR5

  Bit card: 256bit

  Cổng xuất hình: 2x Diskplay Port + DVI

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Quadro K4000 3GD5 192bit

  Quadro K4000 3GD5 192bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K4000 3GD5

  Thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K4000

  Dung lượng: 3GB

  Ram Card: DDR5

  Bit Card: 192bit

  Cổng xuất hình: 2x Diskplay Port + DVI

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Quadro K2200 4GD5 128bit

  Quadro K2200 4GD5 128bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K2200 4GD5

  Thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K2200

  Dung lượng: 4GB

  Ram card: DDR5

  Bit card: 128bit

  Cổng xuất hình: 2x Diskplay Port + DVI

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Quadro K620 2GD3 128bit

  Quadro K620 2GD3 128bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K620

  Thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K620

  Dung lượng:  2GB

  Ram card: DDR3

  Bit Card: 128bit

  Cổng xuất hình: Diskplay Port + DVI

  Giá bán 1350000 VND

  ...xem chi tiết

 • Quadro K420 2GD3 128bit

  Quadro K420 2GD3 128bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K420 2GD3

  Thương thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K420

  Dung lương: 2GB

  Ram card: DDR3

  Bit card: 128bit

  Cổng xuất hình: Diskplay Port + DVI

  Giá bán 1250000 VND

  ...xem chi tiết

 • QUADRO K2000 2GD5 128bit

  QUADRO K2000 2GD5 128bit

  Link kiện - Máy Bộ - Laptop - Server Bootroom giá tốt

  Mã sản phẩm Quadro K2000

  Thương hiệu: Nvida

  Chipset: Quadro K2000

  Dung lương: 2GB

  Ram Card: DDR5

  Bit card: 128bit

  Cổng kết nối: 2x Diskplay Port, 1x DVI

  Giá bán 1900000 VND

  ...xem chi tiết