THANH TOÁN

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA CỬA HÀNG VI TÍNH HS

===================

****** Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng Q3

STK: 0071000780860

CTK: Nguyễn Thanh Tính

****** BIDV chi nhánh Thành Thái, Q10

STK: 14710000229211

CTK: Nguyễn Thanh Tính

****** ACB chi nhánh Hòa Hưng

STK: 243130029

CTK: Nguyễn Thanh Tính

****** Agribank chi nhánh An Phú

STK: 1606205817134

CTK: Nguyễn Thanh Hải

****** Sacombank

STK: 060042430296

CTK: Nguyễn Thanh Hải